Dammtussen.se - dammsugarpåsar fraktfritt!
Dina 

dammsugarpåsar

 direkt hem i brevlådan - fraktfritt
Totalt: 0 kr (Frakt: 0kr!)
 
VÅRA PRODUKTER

SÄKER E-HANDEL

SÄKRA BETALSÄTT

TRYGG LEVERANS

INFORMATION

KÖPVILLKOR
 
Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.
Dammtussen.se följer utslag från Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Priser

Alla priser som anges i vår webbshop är totalbelopp och inkluderar såväl moms som frakt (inom Sverige) och bygger på betalning via faktura eller kortbetalaning. På alla fakturaköp gäller betalningsvillkoret 14 dagar netto och dröjsmålsränta (24 %) debiteras vid försenad betalning. Dammtussen.se står alltid för frakten inom Sverige till dig som kund. Priser i vår webbshop visas alltid inklusive moms och inklusive frakt.

Leveranstider
Vi satsar mycket på att kunna leverera beställda varor så snabbt som möjligt. Så fort du lagt din beställning hanterar vi den. Finns alla beställda varor i lager skickas de senast följande dag med Posten. För dammsugare och vissa dammsugartillbehör gäller dock en leveranstid på c:a 5 arbetsdagar. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa köpvillkor innan effektuering av order sker.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt samt tillser att leveransen av stora/skrymmande kolli (som ej får plats i brevlådan exempelvis vissa tillbehör) avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet. Detta är vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Ej utlösta försändelser
Om vi får tillbaka paket eller brev, som inte lösts ut från posten, förbehåller vi oss rätten att debitera samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur, dock minst 50 kronor. Betalning för denna kostnad skall vara oss tillhanda inom 10 dagar från fakturadatum.


Prenumerationer

Vid prenumeration förbinder sig kunden till 3 st försändelser. Avbokning av prenumeration sker via vår kundtjänst. Vi reserverar oss för prisändringar. Fr o m 9 december 2010 gäller följande rabattsatser vid prenumeration: varje månad - 10% rabatt, var 3:e månad - 8% rabatt och var 6:e månad - 6% rabatt.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av naturliga skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern expedierats. Avbeställning efter det att ordern expedierats är ej möjlig. Du som kund är ifall vi expedierat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20 % av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer

Full returrätt inom 14 dagar från det att kunden mottagit varan. Varan skall vara oanvänd och i obruten förpackning. Återbetalning sker endast då varorna returneras i helt skick. Vi önskar nöjda kunder, därför väljer du själv om du vill ha återbetalning eller en annan vara i utbyte. Returen är godkänd då varan har inspekterats av vår personal.

Företagsuppgifter
Dammtussen.se drivs av Spjut Interaktiva Medier AB (organisationsnummer: 556762-4126).
Vår adress:
Skaraborgsgatan 18, 118 46 Stockholm.
E-postadress till vår kundtjänst: kundtjanst@dammtussen.se
Vi garanterar svar  på dina frågor rörande köp och beställningar till vår kundtjänst inom 48 timmar från det att förfrågningen mottagits, men vår ambition är att svara snabbare än så.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Falska beställningar
Falska beställningar eller andra typer av bedrägeriförsök polisanmäls. Dammtussen.se lämnar också all information till polisen för att vara behjälpliga vid ev. utredning av ärendet.

Minderåriga
Vid beställningar från minderåriga (under 18 år) krävs målsmans tillåtelse.


Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Leverans till Norge, Danmark och Finland
Tyvärr kan vi ej skicka mot faktura utanför Sverige, men kortbetalning (VISA/MasterCard) går bra. Dock måste vi vänligen, för att kunna skicka fraktfritt till Norge, Danmark och Finland, be om en order om minst 300 kronor (eller minst tre förpackningar dammsugarpåsar).

För beställningar utanför Sverige, Norge, Danmark och Finland hänvisar vi till webbutiken MrDustbag.com som säljer dammsugarpåsar och levererar påsar från Sverige till hela världen. Där kan du också betala med PayPal.


Köp dina dammsugarpåsar här